ทราบไหมครับว่า ถนนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทการใช้งาน  และหน่วยงานที่รับผิดชอบคืออะไร?

ทราบไหมครับว่า ถนนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทการใช้งาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบคืออะไร?

ทราบไหมครับว่า
ถนนที่ใช้กันอยู่ทุกวันนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทการใช้งาน 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบคืออะไร? 
วันนี้เราหยิบเกร็ดความรู้มาฝากครับ

ทางหลวงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ซึ่งแต่ละประเภท มีการใช้งาน 
และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแตกต่างกันไป ดังนี้ครับ

1. ทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
เป็นทางหลวงที่ก่อสร้างมาเพื่อให้การจราจรผ่านได้รวดเร็วเป็นพิเศษ 
ยกตัวอย่างเช่น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือที่เรียกกันว่า มอเตอร์เวย์ 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมทางหลวง

2. ทางหลวงแผ่นดิน 
เป็นเส้นทางสาธารณะสายหลักที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อกันระหว่าง ภาค จังหวัด อำเภอ 
เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสะดวกยิ่งขึ้น 
มักจะใช้ชื่อบุคคลที่มีความสำคัญมาตั้งเป็นชื่อ เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นต้น 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมทางหลวง

3. ทางหลวงชนบท 
คือทางหลวงที่ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษาโดยกรมทางหลวงชนบท นิยมใช้หมายเลขทางหลวงแผ่นดิน หรือชื่อหมู่บ้าน หรือชื่อสถานที่สำคัญ 
ที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการในสายทางนั้นมาตั้งชื่อถนน 
เช่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง

4. ทางหลวงท้องถิ่น 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา 
มีระยะทางประมาณ 352,465 กิโลเมตร ทั่วประเทศ

5. ทางหลวงสัมปทาน 
เป็นทางหลวงที่กรมทางหลวงได้ให้เอกชนสัมปทาน ซึ่งในปัจจุบันกรมทางหลวงมีทางหลวงสัมปทาน 1 สาย คือ ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) 
เฉพาะช่วงทางยกระดับดินแดง–ดอนเมือง บนถนนวิภาวดีรังสิต

และนี่คือความรู้ดี ๆ ที่เรานำมาฝากกัน 
หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ 
แล้วกลับมาพบกับสาระน่ารู้ได้ใหม่ในครั้งต่อไป 
จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/s6Afk2