ความหมายของหลักกิโลเมตร

ความหมายของหลักกิโลเมตร

หลักกิโลเมตร ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ 
โดยส่วนมากจะเป็นเสาหิน หรือเสาปูนเตี้ย ๆ 
ติดตั้งไว้เป็นระยะ ๆ เท่ากันทุก 1 กิโลเมตร 
เพื่อเป็นการบอกผู้เดินทางว่า ได้เดินทางมาเป็นระยะทางเท่าใดแล้ว 
หรืออีกไกลเท่าไรกว่าจะถึงจุดหมาย 
ซึ่งหลักกิโลเมตรของประเทศไทย 
จะมีรายละเอียดที่แจ้งบนหลักกิโลเมตรดังนี้

1. หมายเลขของเส้นทางหลวง หมายเลขอย่างที่เห็นในภาพ ก็จะบอกว่า เส้นทางหลวงหมายเลข 1095
2. ตัวเลขบอกว่ามันคือ หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ ในภาพจะบอกว่า กิโลเมตรที่ 100
3. ตัวเลขที่จะบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงสถานที่ที่จะไป
4. ตัวเลขที่จะบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงสถานที่ที่จะไป เช่นเดียวกับในข้อ 3

เรียกได้ว่า มีความสำคัญไม่แพ้ป้ายจราจรอื่น ๆ เลย 
เดินทางครั้งต่อไป สังเกตหลักกิโลเมตรเอาไว้ 
จะได้สามารถทราบได้ว่า จะถึงที่หมายในอีกกี่กิโลเมตร 
หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การแจ้งหลักกิโลเมตรที่อยู่ใกล้ที่สุด
ก็เป็นตัวช่วยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/uA4vWq