ขณะเติมน้ำมันทุกครั้ง อย่าลืมทำตามนี้นะ

ขณะเติมน้ำมันทุกครั้ง อย่าลืมทำตามนี้นะ

เพื่อความปลอดภัย ขณะเติมน้ำมันอย่าลืมทำตามนี้นะ

1. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

2. งดใช้โทรศัพท์มือถือ

3. ห้ามสูบบุหรี่

 

เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ