ถ้าเติมลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป จะเป็นยังไงนะ?

ถ้าเติมลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป จะเป็นยังไงนะ?

เติมลมยางแต่พอดีตามคู่มือรถ เพื่อความปลอดภัย

แวะเช็คลมยางได้ที่ปั๊มบางจากนะครับ