บางจากไฮดีเซล B20

บางจากไฮดีเซล B20

น้ำมันดีเซล B20  คืออะไร?
น้ำมันดีเซล B20 คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร

ไบโอดีเซล (B100) คืออะไร
ไบโอดีเซล (B100) หรือ ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์
โดยสำหรับประเทศไทย ไบโอดีเซลส่วนใหญ่ผลิตได้จากน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ภายในประเทศ
โดยน้ำมันปาล์มจะถูกนำมาผ่านกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นร่วมกับเมทานอลจนเกิดเป็นสารเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลจึงสามารถใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลได้
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศอันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประเทศแล้ว
ยังเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาของผลิตผลทางการเกษตรจึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกด้วย

ประโยชน์น้ำมันดีเซล B20
1.การสร้างสมดุลให้ราคาปาล์มน้ำมัน ทำให้ผลปาล์มไม่ตกต่ำราคามีเสถียรภาพ เป็นการดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นตามไปด้วย

2.เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนื่องจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เป็นน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร

3.ช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชนด้านค่าขนส่งและค่าโดยสาร เนื่องจากช่วยลดรายจ่ายค่าน้ำมันให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะราคาถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซลเกรดปกติ 3 บาท/ลิตร

คำแนะนำสำหรับการใช้งานน้ำมันดีเซล B20
ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตรถยนต์อย่างเคร่งครัด เช่น รถบรรทุกบางยี่ห้อแนะนำให้ผู้ใช้รถเมื่อเริ่มเปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลไปใช้น้ำมัน บี20
ให้ทำการเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงทุกระยะ 2,000 กิโลเมตร จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงตามระยะเวลาปกติ
นอกจากนี้ให้ลดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นลงครึ่งหนึ่งเช่น จากเดิมเปลี่ยนถ่ายทุก 40,000 กิโลเมตรเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนถ่ายทุก 20,000 กิโลเมตร
ในกรณีที่ผู้ผลิตรถยนต์ไม่ได้มีคำแนะนำเฉพาะสำหรับการใช้งานน้ำมัน B20 ผู้ใช้ควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะในส่วนไส้กรองน้ำมันและน้ำมันเครื่อง หากพบว่าไส้กรองน้ำมันมีการอุดตันหรือน้ำมันหล่อลื่นมีความข้นใสที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
ให้ดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหรือน้ำมันเครื่อง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดรถบรรทุกที่สามารถใช้ได้ B20 ได้ที่ http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/675_0001.pdf
๐ รายชื่อรุ่นรถยนต์ที่ใช้ B 20 ได้ ตามการรับรองของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถกระบะสามารถเติม B20 ได้แล้ว โดยกรมธุรกิจพลังงาน และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประกาศชื่อรถยนต์กระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้โดยไม่มีปัญหา รวม 102 รุ่น ประกอบด้วย โตโยต้า จำนวน 70 รุ่น และ อีซูซุ จำนวน 32 รุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รถกระบะที่สามารถใช้ B20 ได้แก่
1. รถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป จำนวน 46 รุ่น
(Hilux 40 รุ่น และ Fortuner 6 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

2. รถรุ่น Hilux และ Fortuner รุ่นเก่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 (เดือนสิงหาคม) ถึง ค.ศ. 2015 จำนวน 24 รุ่น (Hilux 20 รุ่น และ Fortuner 4 รุ่น) สามารถใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากมีการเติมน้ำมัน B20 บ่อย ๆ และใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ต้องติดต่อศูนย์จำหน่ายรถโตโยต้า (Authorized Dealer) เพื่อขอรับคำแนะนำ
 
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รถกระบะที่สามารถใช้ B20 ได้แก่
1. รถรุ่น D – MAX รุ่นปี ค.ศ. 2012 – 2019 จำนวน 20 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

2.  รถรุ่น MU – X รุ่นปี ค.ศ. 2014 – 2019 จำนวน 12 รุ่น สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

ดูรายละเอียดรถกระบะแต่ละรุ่นที่สามารถใช้ B20 ได้ที่ http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/677_0001.pdf

เช็กปั๊มบางจากที่จำหน่ายไฮดีเซล B20 ได้ที่แอปบางจาก
โหลดแอปบางจากได้ที่ https://app-store-redirect.firebaseapp.com/bangchak.html