บางจากไฮดีเซล S B10 ดีเซลแรงแห่งปี!

บางจากไฮดีเซล S B10 ดีเซลแรงแห่งปี!


บางจาก ไฮดีเซล S B10
เพื่อคุณ เพื่อชาติ
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เพราะราคา ถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป
• ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ ลดฝุ่นละออง เพราะมีส่วนผสมของไบโอดีเซล B 100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้มีตลาดรองรับผลผลิตและมีรายได้ที่มั่นคง
 
บางจาก ไฮดีเซล S B10  
เป็นน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (B100) 10% พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Green S พร้อมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพ ได้ทั้งความแรง สะอาดและประหยัด
• S Super Booster ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
• S Super Purifier ช่วยทําความสะอาดหัวฉีด

บางจาก ไฮดีเซล S B10  ผ่านการทดสอบแล้วว่า

• ค่าซีเทน (Cetane number) สูงขึ้น ช่วยการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• เครื่องเดินเรียบ ตอบสนองการขับขี่ดีขึ้นทั้งทางเรียบ และทางชัน
• ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ ลดการกัดกร่อน ทําความสะอาดหัวฉีดได้ดียิ่งขึ้น
 
เรื่องน่ารู้ก่อนใช้ น้ำมันดีเซล B10
ถาม : เติมน้ำมัน B7, B10 สลับกันได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเติมสลับระหว่าง B7 และ B10 ได้ หรือผสมกันก็ได้

ถาม : รถประเภทไหนเติม B10 ได้
ตอบ : รถกระบะและรถบรรทุกเติมได้เกือบทุกรุ่น ตรวจสอบรุ่นรถที่ใช้ B10 ได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน หรือสอบถาม กับผู้ผลิตรถยนต์ สําหรับรถยุโรป Benz, Volvo, BMW ยังไม่แนะนําให้เติม

ถาม : อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานระหว่างน้ำมัน B7 กับ B10 เป็นอย่างไร
ตอบ : อัตราการสิ้นเปลืองระหว่าง B7 กับ B10 ใกล้เคียงกันมาก ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญ

ถาม : การใช้น้ำมันดีเซล B10 ต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่
ตอบ : สามารถใช้งานแทน B7 ได้เลย หรือเติมสลับกันได้ การดูแลการใช้งานเหมือนปกติทั่วไป โดยดูแลเรื่องกรอง น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพิเศษ ซึ่งรถบางรุ่นอาจแนะนําให้ เปลี่ยนเร็วขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับค่าย รถยนต์ที่ใช้อยู่


ค้นหาปั๊มบางจากที่จำหน่าย บางจากไฮดีเซล S B10 ได้ที่แอปบางจาก 
ดาวน์โหลดเลยที่ https://app-store-redirect.firebaseapp.com/bangchak.html

เช็กรุ่นรถที่สามารถเติมได้ ที่ http://bit.ly/2RC5Fww