โปรโมชั่น

มากกว่าโปรโมชั่น แต่คือการ
ช่วยเหลือชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านหนึ่งในโครงการของบางจาก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรี สับปะรดอบแห้ง 1 ซอง (มูลค่า 13 บาท)

เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรี สับปะรดอบแห้ง 1 ซอง (มูลค่า 13 บาท)

12 ส.ค. 61 - 15 ก.ย. 61 (หรือจนกว่าของจะหมด)
ดูรายละเอียด
โปรโมชั่นแนะนำ
รีบเลย! เติมน้ำมันที่ปั๊มสหกรณ์บางจาก ลุ้น..ทองคำ 5 เดือน 550 รางวัล

รีบเลย! เติมน้ำมันที่ปั๊มสหกรณ์บางจาก ลุ้น..ทองคำ 5 เดือน 550 รางวัล

1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ดูรายละเอียด