โปรโมชั่น

มากกว่าโปรโมชั่น แต่คือการ
ช่วยเหลือชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านหนึ่งในโครงการของบางจาก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ยิ่งเติม..ยิ่งคุ้ม  สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

ยิ่งเติม..ยิ่งคุ้ม สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ดูรายละเอียด
  • 2 of 2