โปรโมชั่น

มากกว่าโปรโมชั่น แต่คือการ
ช่วยเหลือชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านหนึ่งในโครงการของบางจาก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6

9 พ.ค. - 31 ส.ค. 60
ดูรายละเอียด
สมาชิกบัตรดีเซลคลับ เติม ไฮดีเซล S รับคะแนนสะสม x2

สมาชิกบัตรดีเซลคลับ เติม ไฮดีเซล S รับคะแนนสะสม x2

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
ดูรายละเอียด
  • 2 of 2