เติมถูกจริง ต้องคู่นี้เท่านั้น

เติมถูกจริง ต้องคู่นี้เท่านั้น

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
ฉลองครบรอบ 35 ปีบางจาก ด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต KTC และบัตรสมาชิกบางจาก
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 35%
เมื่อรูดชำระเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 100 บาท และใช้ทุก 100 คะแนน KTC FOREVER + ทุก 100 คะแนนบัตรสมาชิกบางจาก

กรณีถือเฉพาะบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เมื่อรูดชำระเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิต KTC 100 บาท + ใช้ทุก 100 คะแนน KTC FOREVER
 
วันที่ที่จัดการ 1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62       
 
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง
*กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่เติมน้ำมัน โดยลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
1.ช่องทาง Website: www.ktc.co.th/bangchak
2.ช่องทาง SMS
• รับเครดิตเงินคืน 35%: พิมพ์ GB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย # ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
• รับเครดิตเงินคืน 12%: พิมพ์ GA วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
 
หมายเหตุ 
- ไม่จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด
- รับคะแนน KTC FOREVER และคะแนนบัตรสมาชิกบางจากได้ตามปกติ
- เครดิตเงินคืนคิดจากยอดใช้จ่ายสะสมตามรอบเดือน

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER  แลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”)ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”)และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 6230 มิ.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิกบางจาก 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000(ค่าบริการครั้งละ3 บาท) สำหรับการรับเครดิตเงินคืน 35% หรือ 35 บาท และ พิมพ์ GA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16หลัก ส่งมาที่0613845000(ค่าบริการครั้งละ3 บาท)สำหรับการรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 12 บาท หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/bangchak และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
 11. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (วันที่ 30 เม.ย. 62, 31 พ.ค. 62 และ 30 มิ.ย. 62)
 12. สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่าย ในหมวดสถานีบริการน้ำมันตาม MCC Code: 5541 และ 5542 ในแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต KTC ทุก 100 บาทและใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 100 คะแนน และแบ่งประเภทดังนี้
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก ใช้คะแนนบางจากทุก 100 คะแนน และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 100 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 35% จากยอดน้ำมันที่เติมในแต่ละเดือน
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก แต่ไม่มีคะแนนบางจากเพียงพอตามเงื่อนไข คะแนน KTC FOREVER ส่วนต่างที่มี จะได้รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดน้ำมันที่เติมในแต่ละเดือน
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก และมีคะแนนบางจากมากกว่าคะแนน KTC FOREVER ส่วนต่างคะแนนบางจากที่มี จะได้รับเครดิตเงินคืน 20% จากยอดน้ำมันที่เติมในแต่ละเดือน
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากทุก แต่ไม่มีคะแนนบางจาก (ไม่มีบัตรสมาชิกบางจาก) สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 100 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดน้ำเติมที่เติมในแต่ละเดือน
 1. สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสมที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ใน การเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรเครดิต KTC – BANGCHAK ยังคงได้รับเงินคืน 1% ตามปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทุกสาขา 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000