บางจากฯ ช่วยคนไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

บางจากฯ ช่วยคนไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

ตั้งแต่ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป หรือจนกว่าของจะหมด
บางจากฯ ช่วยคนไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

เชิญกดฟรี! เจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ
ผลิตจากแอลกอฮอล์และกลีเซอรีนโดยบริษัทในกลุ่มบางจากฯ
 
ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร เพื่อแบ่งปันให้ทั่วถึงกัน

ตั้งแต่ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. - 13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด
ณ สถานีบริการน้ํามันบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ)

เตรียมนำขวดมาเติมเอง
“กดใส่ขวดแล้ว กดล้างมือด้วยนะ”

ดูรายชื่อปั๊มบางจากที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก