ยิ่งเติม..ยิ่งคุ้ม  สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

ยิ่งเติม..ยิ่งคุ้ม สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

ยิ่งเติม..ยิ่งคุ้ม

สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

เติมน้ำมันบางจาก ไฮ-ดีเซลS รับคะแนนสะสมคูณ 2

(มูลค่าส่วนลดสูงสุด10 สต./ลิตร)


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

 

 

เงื่อนไขรายการ
1.เติมน้ำมันบางจาก ไฮดีเซลs รับคะแนนสะสมคูณ2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2.การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติมไฮดีเซลs : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 2
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 31 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (31 หาร 4) คูณ 2
คะแนนที่ได้รับ 14 คะแนน
3.สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันดีเซลสูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4