สมาชิกบัตรบางจาก เติม Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม x 2

สมาชิกบัตรบางจาก เติม Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม x 2

1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สมาชิกบัตรบางจาก เติม Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม x 2  
(มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร)

วันที่จัดรายการ : 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62
 
เงื่อนไขรายการ
1.เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสมคูณ 2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันไฮพรีเมี่ยมดีเซลเอส 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2.การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติม Hi Premium Diesel S : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 2
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (30 หาร 4) คูณ 2
คะแนนที่ได้รับ 14 คะแนน
3.สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันดีเซลสูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (1 วัน สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.1 คะแนนมีมูลค่า 20 สตางค์
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4