ลุ้นโชคทองมหามงคลกับน้ำมันบางจาก

ลุ้นโชคทองมหามงคลกับน้ำมันบางจาก

15 พ.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
ลุ้นโชค...ทองมหามงคล กับ น้ำมันบางจาก

เพียงเติมน้ำมันบางจากครบทุก 700 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
(พิเศษ! สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์คูปอง 2 ใบ)
รวมโชคทองกว่า 1,000 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
ตั้งแต่ 15 พ.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขรายการ
1.  เติมน้ำมันบางจากทุกผลิตภัณฑ์ครบทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิกบัตรบางจาก และบัตรเกษตรสุขใจ รับสิทธิ์ 2 ใบ)  
2.  เขียนรายละเอียดในคูปองให้ครบถ้วน หย่อนกล่องชิงโชค     
3.  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้             
4.  พนักงานและครอบครัวของบริษัท บางจากฯ บริษัทในกลุ่ม ผู้ประกอบการ  สถานีบริการน้ำมันบางจาก เจ้าหน้าที่ตลาด และพนักงานบริการหน้าลานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ                 
5.  บริษัทฯ ประกาศรายชื่อผ่านเวปไซต์บางจากเพื่อให้ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะ   
6.  ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 
รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 1 บาท มูลค่า 21,961.22 บาท จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,278.98 บาท จำนวน 990 รางวัล
 
ระยะเวลา    เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62  - 15 ส.ค. 62 (จับรางวัลทุกเดือนรวม 3 ครั้ง)   
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ  

รายละเอียดการจับรางวัล 
จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 335 รางวัล/ครั้ง รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 1,005 รางวัล
 
ครั้งที่ 1   
 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62     
 • จับรางวัล วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.         
 • ประกาศผล วันที่ 15 ก.ค. 62
 • แจกทองคำ มั่งมี ศรีสุขหนัก 1 บาท 5 รางวัล  และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล   
ครั้งที่ 2        
 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 มิ.ย. 62 - 15 ก.ค. 62 
 • จับรางวัล วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 14 ส.ค. 62
 • แจกทองคำ ร่ำรวย มั่งคั่งหนัก 1 บาท 5 รางวัล  และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล    
ครั้งที่ 3           
 • รวบรวมคูปอง ที่ส่งตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 
 • จับรางวัล วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 10:00 – 12:00 น. 
 • ประกาศผล วันที่ 13 ก.ย. 62
 • แจกทองคำ โชคลาภ วาสนาหนัก 1 บาท 5 รางวัล  และสร้อยคอทองคำ 1 สลึง 330 รางวัล
สถานที่จับรางวัล  : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องปันสุข 2 ชั้น 8
ประกาศผลที่เว็บไซต์ :  www.bangchakmarketplace.com  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : Call Center บางจากฯ โทร 1651 กด 3 หรือ Call Center ธ.ก.ส. โทร 02555 0555

มูลค่าทอง ณ วันที่ 21 มี.ค. 62