โปรโมชั่นแนะนำ
แก้วแรงใจรับฟรี 1 ใบ เมื่อเติมน้ำมันบางจาก

แก้วแรงใจรับฟรี 1 ใบ เมื่อเติมน้ำมันบางจาก

10 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61
แก้วแรงใจ รับฟรี 1 ใบ มูลค่า 39 บาท
แก้วโอเชียนกลาส เนื้อดี คุณภาพสูง 6 ลาย น่าสะสม

เมื่อเติมน้ำมันบางจาก เบนซิน หรือดีเซล ครบ 700 บาท
หรือเติม E20S, E85S เพียง 500 บาท

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61 หรือจนกว่าของจะหมด
ที่ปั๊มบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

คลิกดูรายละเอียดปั๊มที่ร่วมรายการ

*หมายเหตุ :
วันที่ 10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 61 แจกแก้วลาย RUSSIA
วันที่ 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 61 แจกแก้วลาย SPAIN
วันที่ 22 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 61 แจกแก้วลาย AGENTINA
วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61 แจกแก้วลาย BRAZIL
วันที่ 4 ก.ค. - 9 ก.ค. 61 แจกแก้วลาย GERMANY
วันที่ 10 ก.ค. - 15 ก.ค. 61 แจกแก้วลาย ENGLAND