Diesel S

พิเศษสุด! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ

ระยะเวลารายการตามที่กำหนด
พิเศษสุด! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ
 
  • เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสมคูณ 6
วันที่จัดรายการ : 9 พ.ค - 31 ธ.ค. 60
 
  • เติมน้ำมันบางจาก ไฮดีเซล S รับคะแนนสะสมคูณ 2
วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค - 31 ธ.ค. 60
 
เงื่อนไขรายการ
1.เติมHi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6 เท่า และเติมน้ำมันบางจาก ไฮดีเซลs รับคะแนนสะสมคูณ2
จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
2.การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติม Hi Premium Diesel S  : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 6
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 31 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (31 หาร4) คูณ6
คะแนนที่ได้รับ 42 คะแนน
3.การคิดคะแนนสะสมเมื่อเติมไฮดีเซลs : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 2
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 31 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (31 หาร 4) คูณ 2
คะแนนที่ได้รับ 14 คะแนน
4.บางจากฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4