สมาชิกบัตรบางจาก เติมแรง รับรัวๆ

สมาชิกบัตรบางจาก เติมแรง รับรัวๆ

1 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันดีเซลทุกประเภท ทุก 8 ลิตร รับคะแนนสะสมมูลค่า 80 สตางค์*
[ไฮพรีเมียมดีเซล S , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล B10 และ ไฮดีเซล B20S]
 
วันที่จัดรายการ : 1 ก.ค. 62 – 31  ธ.ค. 62
 
เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S , ไฮดีเซล S , ไฮดีเซล B10 และ ไฮดีเซล B20S
รับคะแนนสะสมคูณ 2 จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ
(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ผลลัพธ์ที่ได้เศษปัดทิ้ง)
2. ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสมเมื่อคูณ 2 เช่น ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (30 หาร 4 ผลลัพธ์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) นำมาคูณ 2 ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ 14 คะแนน
3.บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมคะแนนเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง (สูงสุด 2 ครั้ง/วัน) และสูงสุดไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
4.มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร
5.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.bcpgreenmiles.com