สมาชิกบัตรบางจาก เติม E85S รับแต้ม x 2

สมาชิกบัตรบางจาก เติม E85S รับแต้ม x 2

1 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62
สมาชิกบัตรบางจาก เติม E85S รับแต้ม x 2
(มูลค่าลดสูงสุด 40 สต./ลิตร)

วันที่จัดรายการ : 1 พ.ย. 61 – 28  ก.พ. 62
 
เงื่อนไขรายการ
1.สมาชิกบัตรบางจาก เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 S ปกติรับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 1 คะแนน
พิเศษ..เติม E85 S รับคะแนนสะสมทุก 1 ลิตร ได้รับ 2 คะแนน 
ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 30 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ 30 คูณ 2
ดังนั้นคะแนนที่ได้รับในการเติมครั้งนี้เท่ากับ 60 คะแนน
2.สามารถสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง (1 วัน สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
3.1 คะแนนมีมูลค่า 20 สตางค์
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1651 กด 4