โปรโมชั่นแนะนำ
น้ำมันดีเซลทุกชนิด มาตรฐานยูโร 5

น้ำมันดีเซลทุกชนิด มาตรฐานยูโร 5

15 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

บางจากฯ ช่วยลดมลภาวะในกรุงเทพฯ 
ยกระดับน้ำมันดีเซลทุกชนิดที่จำหน่ายในกรุงเทพฯ เป็นมาตรฐานยูโร 5
เพื่อช่วยลดมลภาวะจากฝุ่น PM 2.5 ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคน
โดยจะจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในราคาเท่าเดิม 
เฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพมหานคร

"โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย กำลังการผลิต 120,000 บาร์เรลต่อวัน
สามารถผลิตน้ำมันกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันที่มีมูลค่าสูงได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ
นอกจากนี้ยังเป็นโรงกลั่นรายแรกในเอเชีย ที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐานยูโร 5 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"