พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6

9 พ.ค. - 31 ส.ค. 60

พิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรบางจากดีเซลคลับ เติมน้ำมันบางจาก Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6

 

 

 

วันที่จัดรายการ : 9 พ.ค - 31 ส.ค. 60

 

 

 

เงื่อนไขรายการ

1.เติม Hi Premium Diesel S รับคะแนนสะสม คูณ 6 เท่า จากคะแนนสะสมที่ได้รับปกติ

(ปกติเติมน้ำมันดีเซล 4 ลิตร รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)

2.การคิดคะแนนสะสม : จำนวนการเติมน้ำมัน หาร 4(ผลลัพท์ที่ได้เศษปัดทิ้ง) คูณ 6

ตัวอย่าง เติมน้ำมัน 31 ลิตร คะแนนสะสมที่ได้เท่ากับ (31 หาร 4) คูณ 6

คะแนนที่ได้รับ 42 คะแนน

3.บางจากฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า