โปรโมชั่น

มากกว่าโปรโมชั่น แต่คือการ
ช่วยเหลือชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านหนึ่งในโครงการของบางจาก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
บางจากฯ จับมือ เดลินิวส์ มอบคูปองส่วนลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ “ลิตรละบาท”

บางจากฯ จับมือ เดลินิวส์ มอบคูปองส่วนลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ “ลิตรละบาท”

23 พ.ค. 65, 25 พ.ค. 65 และ 27 พ.ค. 65
ดูรายละเอียด
ฟรี! น้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท

ฟรี! น้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท

21 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65 หรือจนกว่าของจะหมด
ดูรายละเอียด
สมัครสมาชิกใหม่แล้วเติมบางจาก อัปเวลความฟิน 2 ต่อ

สมัครสมาชิกใหม่แล้วเติมบางจาก อัปเวลความฟิน 2 ต่อ

1 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65
ดูรายละเอียด
เติมน้ำมันบางจากทุก 800 บาท รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

เติมน้ำมันบางจากทุก 800 บาท รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65
ดูรายละเอียด
ลดเสี่ยงโควิด-19 ที่ปั๊มบางจาก ชำระเงินด้วยระบบ Digital Payment

ลดเสี่ยงโควิด-19 ที่ปั๊มบางจาก ชำระเงินด้วยระบบ Digital Payment

ดูรายละเอียด