คลายข้อสงสัยการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

คลายข้อสงสัยการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

คลายข้อสงสัยการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

ถาม  บางจากฯ ได้เปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลอย่างไรบ้าง
ตอบ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บางจากฯ ได้เปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลตามประกาศของกระทรวงพลังงานดังนี้ 

ถาม  เมื่อเปลี่ยนชื่อตามนโยบายของกระทรวงพลังงานแล้ว คุณภาพของน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่
ตอบ  ไม่เปลี่ยนแปลง คุณภาพและมาตรฐานเหมือนเดิมทุกประการ 

ถาม  เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว จะเลือกเติมน้ำมันดีเซลให้ตรงกับชนิดที่เคยใช้อยู่ได้อย่างไร
ตอบ ให้ดูจากป้ายสื่อสารที่สถานีบริการน้ำมันตามด้านล่างนี้ โดยชื่อเดิมที่เคยเติมอยู่ทางด้านซ้ายมือ และชื่อใหม่อยู่ทางขวามือของป้าย  
 
ถาม   ตรวจสอบรุ่นรถที่สามารถเติมน้ำมัน “ไฮดีเซล S” ได้อย่างไร
ตอบ  ตรวจสอบรุ่นรถที่เวบไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th 

ถาม   ทำไมปัจจุบันจึงระบุคำว่า B7 ในชื่อน้ำมันพรีเมียมดีเซลเป็น “ไฮพรีเมียมดีเซล S B7”   
ตอบ   ปกติน้ำมันพรีเมียมดีเซลมีไบโอดีเซลผสมอยู่ 7% โดยปริมาตรอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ใส่คำว่า B7 เข้าไปในชื่อน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 7 %