บางจากไฮดีเซล S ดีเซลแรงแห่งปี!

บางจากไฮดีเซล S ดีเซลแรงแห่งปี!

เพื่อคุณ เพื่อชาติ
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน 
• ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ ลดฝุ่นละออง เพราะมีส่วนผสมของไบโอดีเซล B 100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้มีตลาดรองรับผลผลิตและมีรายได้ที่มั่นคง
 
บางจาก ไฮดีเซล S
เป็นน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (B100) 10% พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Green S พร้อมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทํางานเต็มประสิทธิภาพ ได้ทั้งความแรง สะอาดและประหยัด
• S Super Booster ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
• S Super Purifier ช่วยทําความสะอาดหัวฉีด

บางจาก ไฮดีเซล S  ผ่านการทดสอบแล้วว่า
• ค่าซีเทน (Cetane number) สูงขึ้น ช่วยการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• เครื่องเดินเรียบ ตอบสนองการขับขี่ดีขึ้นทั้งทางเรียบ และทางชัน
• ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ ลดการกัดกร่อน ทําความสะอาดหัวฉีดได้ดียิ่งขึ้น
 

ค้นหาปั๊มบางจากที่จำหน่าย บางจากไฮดีเซล S  ได้ที่แอปบางจาก 
ดาวน์โหลดเลยที่ https://app-store-redirect.firebaseapp.com/bangchak.html

เช็กรุ่นรถที่สามารถเติมได้ ที่ http://bit.ly/2RC5Fww