เติมไฮพรีเมียมดีเซล S B7 หรือ E20 S EVO ทุก 700 บาท รับฟรี! น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด รวมมูลค่า 30 บาท

เติมไฮพรีเมียมดีเซล S B7 หรือ E20 S EVO ทุก 700 บาท รับฟรี! น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด รวมมูลค่า 30 บาท

1 - 30 ก.ย. 64
ฟรี น้ำดื่ม 2 ขวด!!
เมื่อเติมน้ำมันบางจาก ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 หรือแก๊สโซฮอล์ E20 S EVO
ทุก 700 บาท รับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ ลายเมืองไทย 4 ภาค ขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด รวมมูลค่า 30 บาท

เติมผลิตภัณฑ์อื่นทุก 700 บาท ฟรีน้ำดื่ม 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท

(เติมน้ำมันภาคไหน ได้รับน้ำดื่มลายภาคนั้น)
 
ตั้งแต่ 1 - 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าของจะหมด
เฉพาะปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
เช็กปั๊มที่ร่วมรายการได้ที่  คลิก
 
มี 4 ลายให้สะสม น่ารัก น่าเลิฟ น่าสะสมมากเว่อร์