เติมน้ำมัน ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม

เติมน้ำมัน ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม

23 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64

เติมน้ำมัน ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม
ให้แก่ รพ.สนามและสถานพยาบาล

 

บางจากฯ เชิญชวนร่วมบริจาคน้ำดื่มจากการเติมน้ำมันมอบให้รพ.สนามและสถานพยาบาล
ในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 
ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

บางจากฯ จะจัดส่งน้ำดื่มโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตไปยังสถานที่รับบริจาคตามจำนวนที่รวบรวมได้ในแต่ละวัน
ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก