ฟรี! น้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท

ฟรี! น้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท

1 - 31 ม.ค. 66
ฟรี! น้ำดื่มขวดใหญ่ ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท
เมื่อเติมน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ครบทุก 900 บาท
ตั้งแต่ 1 - 31 ม.ค. 66 หรือจนกว่าของจะหมด
เฉพาะปั๊มบางจากที่ร่วมรายการ
ดูรายชื่อปั๊มที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก