สีของฟุตบาทหมายถึงอะไร?

สีของฟุตบาทหมายถึงอะไร?

สีขอบถนนหรือ ที่เรียกว่าขอบฟุตบาทนั้น

หากสังเกตดูดี ๆ จะพบว่ามีสีที่แตกต่างกันไป 
แต่ละสีมีความหมายอะไรบ้าง? 

วันนี้แอดมินนำข้อมูลดี ๆ มาฝากกันครับ

ขอบฟุตบาทแถบสีแดงสลับขาว
หากเพื่อน ๆ เห็นขอบฟุตบาทสีนี้
ห้ามจอดโดยเด็ดขาดเลยนะครับ 
รวมถึงในกรณีการจอดรับ-ส่งในรถโดยสารทุกชนิด 
ทั้งนี้ก็เพราะ การจอดในบริเวณดังกล่าว 
อาจส่งผลกระทบ ต่อการจราจรในภาพรวมได้

ขอบฟุตบาทแถบสีเหลืองสลับขา
หมายถึง ห้ามจอดรถทุกชนิด แต่ในกรณีนี้
จะยกเว้น การหยุดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร 
หรือการส่งของชั่วคราว ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้นครับ

ขอบฟุตบาทแถบสีขาวสลับดำ
หมายถึง สามารถจอดรถได้ แต่ต้องชิดขอบทาง 
และยังเป็นจุดสังเกต ให้ผู้ใช้รถ เห็นขอบทางได้อย่างชัดเจนขึ้น

จอดรถครั้งหน้า อย่าลืมสังเกตขอบฟุตบาทให้ดีนะครับ
ว่าเป็นสีอะไร จะได้ไม่กีดขวางการจราจร 
และเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
ของผู้ใช้ทุกท่านอีกด้วยครั

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://bit.ly/2zssnzP