7 SAFE สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ เลี่ยงโควิด-19 ที่ปั๊มบางจาก

7 SAFE สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ เลี่ยงโควิด-19 ที่ปั๊มบางจาก

7 SAFE สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ เลี่ยงโควิด-19 ที่ปั๊มบางจาก!!!

1. พนักงานที่ปฏิบัติการอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตลอดจนภายในร้านกาแฟอินทนิล ร้านค้า ธุรกิจเสริม ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. พนักงานทุกคนสวมถุงมือ
3. พนักงานทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
4. บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
5. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส
6. ใช้ถาดรับเงิน ลดการสัมผัส
7. ใช้วิธีการชำระผ่าน Digital Payment ลดเสี่ยง ไร้สัมผัส

 

ปลอดภัย หายห่วง!!! เพราะบางจากฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและดูแลรักษาความสะอาดที่สถานีบริการน้ำมันบางจากอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าของเราทุกคนเลยคร้าบบบบ..