บางจากฯ ยกระดับน้ำมันดีเซลทุกชนิดเป็นมาตรฐาน EURO 5

บางจากฯ ยกระดับน้ำมันดีเซลทุกชนิดเป็นมาตรฐาน EURO 5

บางจากฯ ร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” มาตรฐานยูโร 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหามลภาวะและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่อต้นปีของทุก ๆ ปี 
.
โดยบางจากฯ จะปรับสูตรน้ำมันดีเซลทุกลิตรที่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
รวมจำนวน 224 สาขา ให้มีปริมาณกำมะถันต่ำเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ได้
.
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดูรายชื่อสถานีบริการที่ร่วมรายการ คลิก