บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK VISA PLATINUM และ KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันบางจาก

บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK VISA PLATINUM และ KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันบางจาก

1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67
บัตรเครดิต KTC - BANGCHAK VISA PLATINUM และ KTC - BANGCHAK PLATINUM MASTERCARD
รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับน้ำมันใส ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ
จากยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาท/เซลส์สลิป จะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67
 
ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ คลิก
หมายเหตุ : สถานีบริการน้ำมันเฉพาะสถานีบริการน้ำมันบางจากเดิม ตามรายชื่อที่ปรากฎ  ไม่รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bcpgreenmiles.com/th/promotions/44/KTC_Bangchak
หรือ https://www.ktc.co.th/credit-card/co-branded/ktc-bangchak-visa-platinum